Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Michal Borovka, MBA

Pozice: místostarosta
Jméno: Petr Borovka

Jméno: Michaela Houšková
Funkce: zastupitelka, předsedkyně Finančního výboru

Jméno: Lenka Interholcová
Funkce: pokladní obce

Jméno: Bohumír Mráz
Funkce: zastupitel, předseda Kontrolního výboru, správce obecních rybníků

Jméno: Mgr. Monika Mrázová Turková
Funkce: kronikářka obcí

Jméno: Anna Schacherlová
Funkce: zastupitelka, předsedkyně Kulturního výboru, správkyně obecních lesů

Jméno: Radka Sudová
Funkce: knihovnice


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.