Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Ing. Michal Borovka, MBA
místostarosta Petr Borovka
Michaela Houšková zastupitelka, předsedkyně Finančního výboru
Lenka Interholcová pokladní obce
Bohumír Mráz zastupitel, předseda Kontrolního výboru, správce obecních rybníků
Mgr. Monika Mrázová Turková kronikářka obcí
Anna Schacherlová zastupitelka, předsedkyně Kulturního výboru, správkyně obecních lesů
Radka Sudová knihovnice


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.