Český svaz žen

Začátkem roku 2018 byla obnovena činnost Českého svazu žen v naší obci. Na první schůzi svazu bylo zvoleno nové představenstvo: 

Předsedkyně svazu: Anna Schacherlová
Zástupkyně předsedkyně: Daniela Interholcová
Pokladník: Alice Rosenfelderová

Akce v roce 2018 organizované svazem:

Dětské maškarní            Den bezpečnosti
Babský bál                    Drakiáda
Velikonoční tvoření         Halloweenská stezka odvahy
Den dětí