Radošovice

Radošovice

Radošovice


 
Základní údaje
OÚ Radošovice, čp. 7, PSČ 373 41 Hluboká nad vltavou
Počet obyvatel: 189 (stav 2006)
Průměrný věk obyvatel: 38,1
Nadmořská výška: 433 m n.m.
Části obce: Radošovice, Tupesy
 
Elektronické kontakty
Email: radosovice@volny.cz
Další stránky: www.mujkraj.cz
 
Turistické zajímavosti
Obec v rovinaté krajině v podhůří Blanského lesa nedaleko rekreačního rybníka Dehtář s panoramatem kostela v Němčicích a výhledem na vrcholy chráněné krajinné oblasti.

Radošovice: V lese Bory - Na Perku asi 1400 m jihovýchodně od kostela ve Strýčicích dochovaná skupinka 4 nízkých pravěkých mohyl. Obec písemně doložena 1334. Zemědělské usedlosti blatského typu se špýchary pocházejí z 19. století. Kaple Panny Marie se zvoničkou a hodinami je datovaná 1823, v první polovině 19. století byla také postavena výklenková boží muka při silnici do Strýčic.

Tupesy: Archeologické nálezy dokládají osídlení okolí bezprostředního okolí obce již před polovinou 13. století. Poprvé ves zmiňována 1273. Lidová zemědělská usedlost čp. 13 vystavěna 1896, kovárna na návsi 1848. Novogotická kaple pochází z roku 1927.
 
Zařízení v obci:
Kulturní dům
Mateřská škola
Místní lidová knihovna