Vyhlášky
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen (služebnosti) na nemovitostech ve vlastnictví obce Radošovice
Vyhláška č.4/2011 o veřejném pořádku a čistotě
Vyhláška č.3/2011 Požární řád obce
Vyhláška č.2/2011 o komunálních odpadech
Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
Jednací řád zastupitelstva obce Radošovice