Keltský telegraf

Tradice Keltského telegrafu

"Vždy večer v první jarní sobotu se vydáváme na vrcholy významných kopců a navzájem se spojujeme pomocí světelného signálu, který se vysílá z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí."

zdroj: https://www.keltskytelegraf.cz/

Smyslem keltského telegrafu je propojení člověka s přírodou a navázaní na prastaré tradice bájných keltů, kteří se pomocí světelného signálu dorozumívali. V případě blížícího se nebezpečí zapálila na nejvyšším vrcholu oheň, aby tak varování předali krajinou dále. My se k této tradici vracíme a tím se vracíme i k samotné Matce přírodě. 

V naší obci se Keltský telegraf stal již tradicí, tedy v první jarní sobotu se vždy sejdeme na volném prostranství u čističky odpadních vod u Radošovic. Světelný signál přijímáme většinou kolem půl deváté hodiny večerní z vrcholu Helfenburk a odesíláme jej směr vrch Kleť. K akci pro nás již tradičně patří dobové kostýmy, rituál loučení zimy a vítání léta, opékání špekáčků, domácí koláče, ale i domácí hovězí vývar ohřívaný v kotlíku nad ohněm. Při rituálu loučení zimy a vítání léta napíšeme svá přání pro nadcházející období na pruhy látky, přivážeme je na slaměnou obětní pannu, kterou společně s odesíláním signálu, za doprovodu bubnů a chrastidel upálíme ve vatře. 

Poprvé jsme se do Keltského telegrafu zapojili v roce 2014, kdy probíhal již III. ročník. V této době se akce zúčastňovalo pár desítek vrcholů a první světelný signál se rozsvítil na vrcholu Velká Javořina na Moravě. V roce 2016 se do akce zapojilo už okolo 140 stanovišť, několik jich bylo i na Slovensku, v Německu nebo v Rakousku a to nejzazší stanoviště bylo dokonce až v Itálii. Jelikož se akcí účastní i děti a první jarní sobotu bývá ještě na většině vrcholů velmi chladno, bylo potřeba nějak uspíšit odesílání a přijímání signálů, abychom nepřišli o účastníky. Z těchto důvodů bylo v roce 2016 přidáno druhé startovací stanoviště, jedno tedy zůstalo na Morave - odsud šel signál přes Moravu, na Slovesko, na sever a do středních čech. Druhá startovací pozice je na Bílém kameni u Prahy, odkud jde signál do severních, západních a jižních Čech, tedy i k nám.

více informací je k dispozici na oficiálních stránkách hlavních organizátorů: https://www.keltskytelegraf.cz/

 

Keltský telegraf 2017

        

 

Keltský telegraf 2018