Historie obce

Historie hasičského sboru Tupesy

    První hasičské družstvé v Tupesích vznklo po 1. světové válce, přesný datum není znám. Toto družstvo bylo součástí hasičského sboru Němčice, poněvadž Tupesy spadají pod farnost Němčice. Hasičský sbor Tupesy vznikl 1. 5. 1930 zápisem na župním velitelství Českého hasičstva v Hluboké nad Vltavou. 

   V roce 1931 byla zakoupena prní motorvoá hasičská stříkačka od firmy Pártl a Frolík z Českých Budějovic a v témže roce bylo postaveno i hasičské skladiště. Stříkačka byla motorová, tažená koňským potahem a sloužila v Tupesích do poloviny 50. let. Později byla vyměněna za PS8 tzv. "osmičku", kterou vlastni hasičský sbot Tupesy dodnes. Na přelomu 80. a 90. let zakoupil obecní úřad novou hasičskou stříkačku vzor PS12.

   Prvním starostou a jedním ze zakladatelů hasičského sboru byl pan Matěj Pavlíček, který byl i zároveň starostou obce Tupesy. Pan Matěj Pavlíček, rolník z čísla popisného 1, nechal zhotovit hasičský prapor, který sboru věnoval. V roce 1933 byl prapor vysvěcen. Kmotrami byly Marie Kudrlová, Marie Pavlíčková a Ludmila Krejčová. Prapor tehdy stál 6 000,-Kč. Prapor ručně vyšívaly jeptičky, ale bohužel se již nedochovala informace odkud. Při svěcení praporu byla uspořádána slavnost se mší Svatou. S praporem se chodilo na slavnosti i pohřby. Při pohřbech se na prapor připínala černá stuha, jak je činěno dodnes.

   V období okupace byl prapor uschován, protože je na něm vyšit znak české státnosti, což bylo v dané době nepřípustné. Mezi pamětníky se hovoří o tom, že byl prapor uschován v nádobě od oleje a dodnes jsou na něm znatelné skrvny. 

   První velitelem sboru byl Jan Kudrle, rolník z číla popisného 14, který se později stal i župním velitelem v Hluboké nad Vltavou. Pan Jan Kudrle převzal funkci starosty hasičů po panu Matějovi Pavlíčkovi a velitelem hasičů se pak stal jeho syn Václav Kudrle.

V roce 1960 převzla funkci starosty hasičského sboru pan Václav Kudrle a velitelem sboru se stal pan František Kroneisel. Od roku 1992 je starostou SDH Tupesy pan Bohumír Mráz ml., který věnova v roce 2010 sboru novou hasičskou kroniku. Velitelem hasičského sboru je, také od roku 1992 pan Jaroslav Bíca.

 

"Tyto historické poznatky byly získány od občanů Tupes a z obecní kroniky Radošovic a Tupes."

 

Prapor věnovaný panem Matějem Pavlíčkem a pamětní stuhy získané sborem do roku 2016 za účast při slavnostních průvodech a výročích spřátelených sborů.

Hasičský prapor věnovaný panem Matějem Pavlíčkem         Historie hasičského sboru Tupesy         Historie hasičského sboru Tupesy      Historie hasičského sboru Tupesy