Oznámení o konání opakovaného veřej. projednání ÚP
Veřejná vyhláška

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Radošovice


Přílohy:

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Radošovice